Zaškolený pracovník

ZP 81 - Řezání kyslíkem

ZP 83 - Řezání plazmou

ZP 87 - Drážkování elektrickým obloukem

ZP 111-1 1.1 - Ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

ZP 135-1 1.1 - Ruční stehování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře

ZP 141-1 1.1 - Ruční stehování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře

ZP 311-1 1.1 - Ruční stehování kyslíko-acetylénovým plamenem

ZP 912-9 W31 - Plamenové tvrdé pájení mědi

ZP 311-3 1.1 - Rovnání plamenem

ZP 21 1.1 - Odporové bodové svařování

ZP 23 1.1 - Odporové výstupkové svařování

Kontaktní formulář

* - povinné položky